Image

Bánh khúc cây Buche de Noel

21 Dec

Ngoc Thu  - Banh khuc cay Buche de Noel

Bánh sinh nhat dang khúc cây danh cho cac ban sinh thang 12 *^_^*

Ngoc Thu - Banh khuc cay Buche de Noel       DSCN2390

Ngoc Thu  - Banh khuc cay Buche de Noel                   DSCN2407-004 

DSCN2396

DSCN2387       DSCN2370

DSCN2388       DSCN2395

Advertisements